Om Læsø Kunsthal

Læsø Kunsthals organisation

Den Selvejende Institution Læsø Kunsthal blev stiftet den 1. juni 2015, og er en fortsættelse af enkeltmandsvirksomheden Læsø Kunsthal, der blev grundlagt af Jon Eirik Lundberg i 2012.

Jon Eirik Lundberg arbejder som kunsthallens daglige leder. Bestyrelsen består af gallerist Tom Christoffersen, København, direktør Jess Jessen-Klixbüll, Læsø, Kunstneren Ingegerd Bilving Jørgensen, Læsø, kunstformidler Cilla Jahn, Stockholm, og hotelejer Trygve Natvig. Bestyrelsens formand er projektkoordinator Daniel Smith Nielsen, København.

Kunsthallen viser udstillinger og faciliterer ny kunstproduktion. Hver sommer arrangerer kunsthallen en litteraturfestival.

Kunsthallen samarbejder tæt med Læsø Kommune, Læsø Museum, Region Nordjylland, private og offentlige fonde, og andre udstillingspartnere.

I 2016 består kunsthallens faste arbejdsgruppe af Jon Eirik Lundberg, leder, Nina Wöhlk, kurator, Daniel Smith Nielsen, bestyrelsesformand, Vesle Brøndum, teknisk assistent, og Mari Kanter, arkitekt.