Om Læsø Kunsthal

Læsø Kunsthals organisation

Den Selvejende Institution Læsø Kunsthal blev stiftet den 1. juni 2015, og er en fortsættelse af enkeltmandsvirksomheden Læsø Kunsthal, der blev grundlagt af Jon Eirik Lundberg i 2012.

Jon Eirik Lundberg arbejder som kunsthallens daglige leder. Bestyrelsen består af gallerist Tom Christoffersen, København, direktør Jess Jessen-Klixbüll, Læsø, Kunstneren Ingegerd Bilving Jørgensen, Læsø og kunstformidler Cilla Jahn, Stockholm. Bestyrelsens formand er projektkoordinator Daniel Smith Nielsen, København.

Kunsthallen viser udstillinger og faciliterer ny kunstproduktion. Den første weekend i august arrangerer kunsthallen hvert år en litteraturfestival.

Kunsthallen samarbejder tæt med Læsø Kommune, Læsø Museum, Læsø Turistforening, Region Nordjylland, VisitNordjylland, private og offentlige fonde, sponsorer og medhjælpere.