Sæsonprogram for 2017

 

Udstillingsprogram 2017

 

20.maj – 29. oktober 2017: FESTEN – Jørgen Haugen Sørensen og det kunstneriske fællesskab

Sæsonens hovedudstilling i Læsø Kunsthal. Se eget opslag her på siden.

Deltagende kunstnere: Jørgen Haugen Sørensen, Peter Lautrop, Thomas Boberg, Giovanni Meloni, Eli Benveniste, Morten Søndergaard, mfl.

 

4. juli – 29.oktober 2017: ECHO

Astrid Svangren (SE) Ursula Nistrup (DK) Else Leirvik (NO) Amalie Smith (DK) Jacob Jessen (DK)

 

ECHO engagerer 5 samtidskunstnere fra Danmark, Sverige og Norge i samarbejder med individer, virksomheder og institutioner på Læsø. Med udgangspunkt i en fælles udveksling af viden omkring det, at arbejde med en kontekst, udvikles tværgående projekter, som udstilles i kunsthallen.

Fælles for kunstnerne er, at de alle på forskellig vis er inspireret af deres omgivelser og går i dialog med den omkringliggende kontekst, og ønsker at videreudvikle dette arbejde i dialog og samarbejde med andre. Læsø som kulturel, geografisk og historisk ramme har igennem de sidste 50 år være til inspiration for kunstnere som Asger Jorn, Jørgen Haugen Sørensen og Per Kirkeby. Den tradition vil Læsø Kunsthal gerne understøtte en nyfortolkning og videreførelse af.

 

4. og 5. august: Læsø Litteraturfestival 2017

Læsø Litteraturfestival har eksisteret siden 2012, og hvert år eksperimenteret med festivalens form. Kun én faktor er altid til stede: Programmet skal være sammensat af digtere fra de tre skandinaviske lande. Dette element videreføres i 2017. Men som noget helt nyt har festivalen sat sig fore en specifik opgave, den vil løse. Under titlen ”I begyndelsen er ordet” udforsker litteraturen og litteraterne forskellige aspekter af sprogets kraft.

Jørgen Haugen Sørensen og det kunstneriske fællesskab

Jørgen Haugen Sørensen. Photo: Simon Lautrop. Laesoe Kunsthal 2017.

Foto: Simon Lautrop

Læsø Kunsthal præsenterer over sommeren en udstilling med en af Danmarks mest betydningsfulde nulevende kunstnere, Jørgen Haugen Sørensen. JHS slog sig ned på en gård på Læsø i 70’erne, hvor kunstnere og forfattere fra Danmark og Europa også opholdt sig i kortere eller længere arbejdsperioder.

JHS opfordrer med sit arbejde til samtale og kommunikation, og denne tilgang har været medvirkende til, at han igennem tiden har indgået i mange samarbejder med kollegaer, hvor fælles værker er opstået. Ligesom JHS har været en individualist har udvekslingen af tanker og inspiration med kollegaer været essentielt og han har sagt, at hans atelier er i værksteder sammen med andre.

Udstillingen undersøger gennem skulptur, installation, tekstil, keramik og litteratur Haugen Sørensens udveksling og samarbejde med kunstnere som Peter Lautrop, Giovanni Meloni, Eli Benveniste, Thomas Boberg, Morten Søndergaard, mfl.

Udstillingen er Læsø Kunsthals anden i rækken af store danske billedkunstnere med et nært forhold til Læsø. Første udstilling var Kirkeby på Læsø med Per Kirkeby i 2016 og afsluttes med Asger Jorn i 2018.

Udstillingsperiode: 27/5 – 22/10/2017