Sæsonprogram for 2017

 

Sæson 2017 på Læsø Kunsthal

 

Læsø Kunsthal ser frem til en udstillingssæson, der både trækker tråde tilbage til legendariske stunder i fortiden og ser frem ad med stedsspecifikke samtidige værker. Udover to store udstillinger vil året også byde på litteraturfestival i august.

 

 

Udstillingsprogram:

 

04. juni – 22. oktober 2017: De skar benene af de hvide heste; Jørgen Haugen Sørensen og det kunstneriske fællesskab

Læsø Kunsthal præsenterer over sommeren en udstilling med en af Danmarks mest betydningsfulde nulevende kunstnere Jørgen Haugen Sørensen. Under titlen “De skar benene af de hvide heste” undersøges gennem skulptur, installation, tekstil og keramik kunstnerens udveksling og samarbejde med kollegaer i samtiden. Mange af disse møder fandt sted på Læsø – øen, som kunstneren havde en fast tilknytning til i 60´erne og 70´erne.

 

Deltagende kunstnere: Jørgen Haugen Sørensen, Giovanni Meloni, Peter Lautrup, Eli Benveniste, Gregers Nielsen, Morten Søndergaard, Henrik Nordbrandt og Jette Mühlendorf.

 

Udstillingen er Læsø Kunsthals anden i rækken af store danske billedkunstnere med et nært forhold til Læsø. Første udstilling var “Kirkeby på Læsø” med Per Kirkeby i 2016 og afsluttes med Asger Jorn i 2018.

 

7. juli august 2017: Khôra

Astrid Svangren (SE) Ursula Nistrup (DK) Else Leirvik (NO) Amalie Smith (DK) Jacob Jessen (DK)

 

Khôra engagerer 5 samtidskunstnere fra Danmark, Sverige og Norge i en fælles udveksling af viden omkring det, at arbejde med en kontekst. Med udgangspunkt i research-ophold på Læsø udvikles tværgående projekter, som udstilles på udvalgte steder i landskabet på øen.

 

Fælles for kunstnerne er, at de alle på forskellig vis er inspireret af deres omgivelser og går i dialog med det omkringliggende sted, og ønsker at videreudvikle dette arbejde i dialog og samarbejde med andre. Læsø som kulturel, geografisk og historisk ramme har igennem de sidste 50 år være til inspiration for kunstnere som Asger Jorn, Jørgen Haugen Sørensen og Per Kirkeby. Den tradition vil Læsø Kunsthal gerne understøtte en nyfortolkning og videreførelse af.

 

Litteraturfestival 2017 4 – 5 august 2017

Læsø Litteraturfestival har eksisteret siden 2012, og hvert år eksperimenteret med festivalens form. Kun én faktor er altid til stede: Programmet skal være sammensat af digtere fra de tre skandinaviske lande. Dette element videreføres i 2017. Men som noget helt nyt har festivalen sat sig en specifik opgave, den vil løse. Under titlen ”I begyndelsen er ordet” sættes fokus på de mange betydninger af Ordet set fra et poetisk og litterært synspunkt.

 

Sæsonens program er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Læsø Kommune, Region Nordjylland, 15. junifonden, Augustinus Fonden, Specialtrykkeriet i Viborg, Storhaven, Hotel Nygaard og Hotel Havnebakken

De skar benene af de de hvide heste – Jørgen Haugen Sørensen og det kunstneriske fællesskab

Jørgen Haugen Sørensen. Photo: Simon Lautrop. Laesoe Kunsthal 2017.

Foto: Simon Lautrop

Læsø Kunsthal præsenterer over sommeren en udstilling med en af Danmarks mest betydningsfulde nulevende kunstnere, Jørgen Haugen Sørensen. JHS slog sig ned på en gård på Læsø i 70’erne, hvor kunstnere og forfattere fra Danmark og Europa også opholdt sig i kortere eller længere arbejdsperioder.

JHS opfordrer med sit arbejde til samtale og kommunikation, og denne tilgang har været medvirkende til, at han igennem tiden har indgået i mange samarbejder med kollegaer, hvor fælles værker er opstået. Ligesom JHS har været en individualist har udvekslingen af tanker og inspiration med kollegaer været essentielt og han har sagt, at hans atelier er i værksteder sammen med andre.

Udstillingen undersøger gennem skulptur, installation, tekstil, keramik og litteratur Haugen Sørensens udveksling og samarbejde med kunstnere som Peter Lautrop, Giovanni Meloni, Eli Benveniste, Thomas Boberg, Morten Søndergaard, Gregers Nielsen, m.fl.

Udstillingen er Læsø Kunsthals anden i rækken af store danske billedkunstnere med et nært forhold til Læsø. Første udstilling var Kirkeby på Læsø med Per Kirkeby i 2016 og afsluttes med Asger Jorn i 2018.

Udstillingsperiode: 04/6 – 22/10/2017

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Specialtrykkeriet i Viborg og Læsø Kommune