6. – 27. september: Hans Erik Krog

75-års jubilæumsudstilling for maleren Hans Erik Krog, Østerby.

75 years anniversary exhibition by the local painter of Oesterby, Hans Erik Krog.

28. juni – 1. oktober: Eleonor Holst

Eleonor Holst, videokunst. Med musik skrevet af komponisten Max Käck, i samarbejde med Kalv-Festivalen, Göteborg.

Helene Høie udstiller i Kalv som repræsentant for Læsø.

Forbindelsen mellem Læsø Kunsthal og festivalen i Kalv er støttet af Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde.

Swedish artist Eleonor Holst shows video works, combined with compositions by her compatriot composer Max Käck of the Kalv Festival, in Kalv, Sweden. In return, Helene Høie of Laesoe Art Hall contributes to the Kalv Festival with two or three works. The alliance with Kalv is supported by the Fund for Dansh-Swedish Cooperation.

28. juni – 1. oktober: Asger Jorn på Læsø

Udstilling med samtlige kendte fotos af Asger Jorn under hans ophold på Læsø. Billederne er samlet i anledning af 100-års-jubilæet, og vises for første og eneste gang i Læsø Kunsthal.

Photos of Asger Jorn during his time on Laesoe. Pictures taken by friends and relatives, collected for this show. 2014 is the 100 years anniversary for the birth of Asger Jorn. These pictures are collected and shown for the first time in Laesoe Art Hall.