Till Verclas on the lakes

To af vores gæster har sendt os luftfotos fra København, hvor man ser Till Verclas’ “Den Anden Havn” på Sct. Jørgens Sø. Dvs. tæt på Tycho Brahes Planetarium. Første sø i det øverste billede, sidste sø på det nederste. Flåden er en tvilling-installation til Verclas’ værk på Læsø sommeren 2015. Installationen var Læsø Kunsthals bidrag til Copenhagen Art Week 2015. Fotografer ukendte.

Our audience has shared with us two different air photos of Copenhagen, where one can see Till Verclas’ installtion The Second Harbor (2015); a “twin installation” of the fleet in Bouet on Laesoe, this time placed on Saint Jorgen’s Lake. Which is the first lake on the top picture, and the last on the second. The work was part of Copenhagen Art Week 2015. Unknown photographers.

Søerne_2_web

Søerne_luftfoto

Refleksioner over sæson 2015

Hartmut Stockter, Laesoe Art Hall, 2015Hartmut Stockter, wallpiece, acryl på væg, Læsø Kunsthal, 2015. Foto: JEL

 

Læsø Kunsthal har afsluttet den mest ambitiøse sæson i kunsthallens fireårige historie. Årets hovedudstilling var kurateret, dvs. den skulle bære frem en slags samlet fortælling. Og denne fortælling skulle forbindes til nogle forhold på Læsø. Kuratoren, Erik Duckert, kontaktede professor og statsgeolog, Jens Morten Hansen, i Vesterø, og blev sat ind i Læsøs geologiske fænomener, hvorfra han plukkede termen ”post-glacial rebound”, som udstillingens overordnede tematik. Således kom udstillingen til at hedde REBOUND, eller ”gen-komst”, at vende tilbage til overfladen efter en nedtrykket tilstand.

Denne tematik blev frit taget i behandling af fire kunstnere, hvor både kunsthallen og landskabet omkring den blev sat i spil. I Bouet placerede vi en flåde med seks skibe, der illuderede lastebåde fra ”Svelt”, den historiske naturhavn, der i sin tid var Danmarks anden største havn. Værket, Den Anden Havn, var skabt af den tyske kunstner Till Verclas fra Altona og Wedel – i øvrigt er tidligere danske områder i og omkring Hamborg.

 

Till i værftet 2_webTill Verclas bygger skibe hos Østerby Skibsværft, 2015. Foto: JEL

 

Skibene måler 100 x 150 x 600 cm, og er lavet af krydsfinér, stål og flamingo. Verclas tegnede de første skitser til den flydende skulptur i perioden 1986-89. I København fik han stillet Sct. Jørgens Sø til rådighed for visning af et tvilling-værk under Copenhagen Art Week.

 

Den Anden Havn, Sct. Jørgens Sø. Photo: Jon Eirik Lundberg, 2015Till Verclas, Den Anden Havn, Sct. Jørgens Sø, København, 2015.

 

 

 

Den Anden Havn, Læsø, Photo: Lars GundersenTill Verclas, Den Anden Havn, Læsø, 2015. Foto: Lars Gundersen

 

Vis á vis kunsthallen etablerede Katja Bjørn, Hartmut Stockter og Phillip Simmons værket “The Haven” i et styrhus fra en fiskekutter. I vinduet vises en film om en fisker der danser stille og romantisk med en kvinde i et styrhus. Indenfor var styrhuset udsmykket med bl.a. en måge af Hartmut Stockter og akvareller af Phillip Simmons.

 

The Haven, Læsø, 2015. Photo: Jon Eirik Lundberg“The Haven”, 2015. Foto: Jon Eirik Lundberg

 

 

The Haven, Laesoe Art Hall 2015, Photo: Jon Eirik LundbergThe Haven, detalje: Hartmut Stockters måge.

 

Phillip Simmons, LAesoe Art Hall 2015, Photo: Jon Eirik LundbergPhillip Simmons, akvarel, detalje i “The Haven”, 2015. Foto: JEL

 

 

Indenfor i kunsthallen viste Julie Bitsch, Hartmut Stockter og Katja Bjørn hhv. installationer, objekter og videokunst.

 

Julie Bitsch, Østerby strand, 2015. Photo: Jon Eirik Lundberg
Julie Bitsch laver afstøbning af Østerby strand. Foto: JEL

 

Julie Bitsch, Laesoe Art Hall 2015, Photo: Jon Eirik LundbergJulie Bitsch, afstøbninger og processuelle værker, 2015. Foto: JEL

 

Katja Bjørn, Laesoe Art Hall 2015, Photo: Jon Eirik LundbergKatja Bjørn, “Confined Space”, video, 2015. Foto: JEL

 

Katja Bjørn, Fathom, 2015. Photo: Ole Bjørn JacobsenKatja Bjørn, “Fathom”, video, 2015. Foto: Ole Bjørn Jacobsen

 

Årets litteraturfestival var den største til dato, både i antal gæster og deltagende forfattere. Per og Bente Nørhaven fra Nørhaven Tryk og Specialtrykkeriet i Viborg skænkede en antologi til festivalen. Bogen fik titlen “Oplæsninger”, og blev lavet i samarbejde med litteraturkonsulent Gita Pasternak og grafiker Torben Hansen. Antologien bærer løfter om at blive en fast tradition. På den måde sætter Læsø også et håndfast aftryk i den skandinaviske samtidslitteratur. Digteren, redaktøren og publicisten Asger Schnack begunstigede festivalen ved at lade sig invitere som dens første Æresgæst.

 

Asger Schnack, Læsø Litteraturfestival 2015. Photo: Jan HurtigkarlAsger Schnack, Læsø Litteraturfestival 2015. Foto: Jan Hurtigkarl.

 

Foruden oplæsninger byder festivalen også på performances. I år stod Zoltan og Agneta Plengiér Gaál og William Kudahl for denne del af programmet. Zoltan og Agneta arbejder i krydsfeltet mellem komposition og litteratur. William Kudahl komponerer værker med udgangspunkt i omgivelserne, således fremførelsen er en del af kompositionen. Kudahl henlagde sit værk til stranden i Østerby, hvor havet blev inddraget som instrument.

 

Asger og William Kudahl, Læsø Litteraturfestival 2015. Foto: Jon Eirik LundbergAsger og William Kudahl, Østerby strand, 2015. Foto: JEL

 

Læsø Kunsthal vil takke alle deltagende kunstnere, forfattere, samarbejdspartnere og frivillige for deres indsats i 2015. Tak til Gita Pasternak, Torben Hansen, Thomas Bøndergaard, Jonathan Hedegaard, Manicia Lina, købmand Michael Christiansen, Østerby Skibsværft, Østerby Skibssmedje, Østerby Havn, Katja Bjørn, Julie Bitsch, Erik Duckert, Stig Martin Andersen, Mikkel Øland, August Valentin, Asger Aaen, Wilsens Pensionat, Læsø Færgeselskab, Thomas Boberg, Christian Dorph, Simon Pasternak, Majse Aymo Boot, Marianne Larsen, Asger Schnack, Pia Juul, Erling Kittelsen, Hanne Ørstavik, Jonas Rasmussen, Cia Rinne, Peter Laugesen, August Bovin Boberg, William og Asger Kudahl, Zoltan og Agneta Gaál, Nina Maria Kleivan, Frode Gundorf, Rune Johansen, Heidi Rognskog Mella, Mona Eckhoff Sørmo, Hrafnhildur Sigur›ardóttir, Janne Aas, Læsø Kommune v/ Leif Ladefoged, Region Nordjylland, Statens Kunstfond, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, 15. juni-fonden, Danske Bank Læsø Sparekasse, Læsø Museum v/ Simon Kyhn Madsen, statsgeolog Jens Morten Hansen, Læsø Kunstfestival, Till Verclas, Kunsthalle Wedel, Københavns Kommune v/ byudviklingschef Peter Dam, Einar Nielsen og Peter Vadim, Peter “Amerika-Peter” Juul Sørensen, Per og Bente Nørhaven, Jess Jessen-Klixbüll, Tom Christoffersen, Daniel Smith Nielsen, Ingegerd Bilving Jørgensen og Cilla Jahn.

Program for Læsø Litteraturfestival 2015

Programmet for Læsø Litteraturfestival er nu lagt, og de første gæster har sikret sig det guldrandede Festivalpas (3 dage for kun 300,-). Et udvalg af Skandinaviens fineste forfattere er så småt på vej over havet fra Norge, Sverige og Danmark. Kokkene på Lyngfeldts Hotel er gået i det kreative modi, og er ved at udtænke kosteligheder inspireret af litteraturhistorien. Specialtrykkeriet i Viborg og Nørhaven Tryk fremstiller i disse dage den antologi de har skænket til festivalen. Og tre performancekunstnere står parate til at føre scenen et sted der begynder, “hvor sprogets vogn står stille” (for at sige det med Stein Mehren).

Kom glade!

Program for Læsø Litteraturfestival 2015

Fredag 31. august

Kl. 17:00 Åbning og velkomst ved Jon Eirik Lundberg
Kl. 17:10 Pia Juul
Kl. 17:40 Hanne Ørstavik
Kl. 18:10 Thomas Boberg
Kl. 18:40 Majse Aymo-Boot
Kl. 19:10 Erling Kittelsen
Kl. 19:40 August Bovin Boberg
Kl. 20:10 Jonas Rasmussen
Kl. 20:40 Performance ved Agneta Plengiér Gaál och Zoltán Gaál
Kl. 21:15 Aftensmad

Lørdag 1. august

Kl. 16:00 Åbning.
Kl. 16:30 Hanne Ørstavik
Kl. 17:00 Peter Laugesen
Kl. 17:30 Christian Dorph
Kl. 18:00 Cia Rinne
Kl. 18:30 Erling Kittelsen
Kl. 19:00 Marianne Larsen
Kl. 19:30 Asger Schnack, Æresgæst
Kl. 20:15 Aftensmad
Kl. 21:00 Performance ved William Kudahl

Søndag 2. august

Kl. 13:00 Åbning
Kl. 13:10 Thomas Boberg
Kl. 13:35 Pia Juul
Kl. 14:00 Christian Dorph
Kl. 14:25 Frokost
Kl. 14:30 Jon Eirik Lundberg i samtale med Simon Pasternak
Kl. 15:10 Majse Aymo-Boot
Kl. 15:35 Cia Rinne
Kl. 16:00 August Bovin Boberg
Kl. 16:25 Peter Laugesen
Kl. 16:50 Jonas Rasmussen
Kl. 1

7:15 Marianne Larsen

Med forbehold om ændringer

Priser

1 dag: 150,-
3 dages Festivalpas: 300,-
Aftensmad fredag og lørdag 100,- pr. gang
Festivalantologi 100,-

Læsø Litteraturfestival er støttet af Statens Kunstfond, Region Nordjylland, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, Læsø Færgeselskab A/S og DJBFA

 

Læsø Litteraturfestival 2015

Læsø Kunsthal arrangerer den fjerde udgave af Læsø Litteraturfestival den første weekend i august, som i år løber fra fredag den 31. juli til søndag 2. august.

Også dette år byder festivalen på et udsnit af den skandinaviske litteratur, med forfattere fra Danmark, Norge og Sverige. Og ligesom sidste år løber den over tre dage, hvor der ud over læsningerne også vil være performances og musik, kurateret af os selv og vores samarbejdspartner i Sverige, Kalv-festivalen.

Som noget helt nyt er der indført en særligt inviteret forfatter, en festivalens Æresgæst. Vi er stolte over at kunne sige, at den første modtager af denne invitation er den danske digter, forlægger og litterat, Asger Schnack.

Specialtrykkeriet i Voborg har, meget generøst, sponsoreret festivalen med en antologi. Hvilket betyder, at alle de deltagende digtere også samles i en egen udgivelse, der udkommer på festivalens åbningsdag. Forfatterne stiller med tekster, forlagskonsulent Gita Pasternak har påtaget sig den redaktionelle opgave, og Torben Hansen fra Forlaget Forlæns står for layoutet. Antologien repræsenterer en kolossal udvidelse af festivalens tilgængelighed, og lader den sætte et materielt aftryk på dansk og skandinavisk litteraturhistorie. En stor tak til Per og Bente Nørhaven, forfatterne, Gita Pasternak og Torben Hansen for at gøre dette muligt.

Vi takker også Statens Kunstfond og Region Nordjylland for vigtige bidrag til festivalens afvikling.

Ligesom de forrige år står kokkene hos Lyngfeldt Hotel festivalen bi, og skaber nye retter til vores fælles bespisninger. Maden er som altid stærkt inspireret (og navngivet) af litterære klassikere.

Men først og fremmest består litteraturfestivalen af de fremragende forfattere, der har sagt ja til at lægge vejen forbi Læsø. Disse udgør i 2015 følgende perlerække:

 

Peter Laugesen (DK)

Thomas Boberg (DK)

Pia Juul (DK)

Erling Kittelsen (N)

Hanne Ørstavik (N)

Cia Rinne (SE)

Jonas Rasmussen (SE)

Majse Aymo-Boot (DK)

Marianne Larsen (DK

Christian Dorph (DK)

August Bovin Boberg (DK)

Simon Pasternak (DK)

Asger Schnack (DK).

 

Festivalen åbner fredag den 31. juli kl. 18:00. Lørdag 1. august begynder programmet allerede 16:20, og søndag den 2. august. kl. 13:00.

 

Vi glæder os til at se jer i sommer!

 

 In English:

Laesoe Literature Festival 2015 is well on its way. Ever since the first edition, in 2012, the festival has expanded year by year, and is now running over three days course the first weekend of august. The festival has always been gifted with some of the finest authors and poets of the Scandinavian litterature, and this year is no exception from this very lucky rule. Apart from the generosity of the excellent writers we are able to present, the printing house Nørhaven, in Viborg, in sponsoring the publication of an anthology, containing works of the festival’s authors.

Also a new feature this year is the institution of a Guest of Honour. We are proud to say that renowned Danish poet, publisher and literat Asger Schnack has accepted the invitation.

The festival continues to cooperate with the Kalv festival for contemporary music in Kalv, outside Gothenburg, Sweden, and Hotel Lyngfeldt in Oesterby on Laesoe. Literature consulent Gita Pasternak is taking care of the editorial work with the publication, which is layouted by publisher Torben Hansen. The festival is generously sponsored by The Danish Art Foundation and the Region of Northern Jutland. But firts and last it is made possible by the presence of the writers. See the impressive list above. 

We hope to see you this summer!

 

 

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

Region Nordjylland