Man skar benene af de hvide heste – Jørgen Haugen Sørensen og det kunstneriske fællesskab

Man skar benene af de hvide heste. Jørgen Haugen Sørensen

Læsø Kunsthal præsenterer over sommeren en udstilling med en af Danmarks mest betydningsfulde nulevende kunstnere, Jørgen Haugen Sørensen. JHS slog sig ned på en gård på Læsø i 70’erne, hvor kunstnere og forfattere fra Danmark og Europa også opholdt sig i kortere eller længere arbejdsperioder.

JHS opfordrer med sit arbejde til samtale og kommunikation, og denne tilgang har været medvirkende til, at han igennem tiden har indgået i mange samarbejder med kollegaer, hvor fælles værker er opstået. Ligesom JHS har været en individualist har udvekslingen af tanker og inspiration med kollegaer været essentielt og han har sagt, at hans atelier er i værksteder sammen med andre.

Udstillingen undersøger gennem skulptur, installation, tekstil, keramik og litteratur Haugen Sørensens udveksling og samarbejde med kunstnere som Peter Lautrop, Giovanni Meloni, Eli Benveniste, Thomas Boberg, Morten Søndergaard, Gregers Nielsen, m.fl.

Udstillingen er Læsø Kunsthals anden i rækken af store danske billedkunstnere med et nært forhold til Læsø. Første udstilling var Kirkeby på Læsø med Per Kirkeby i 2016 og afsluttes med Asger Jorn i 2018.

Udstillingsperiode: 04/6 – 22/10/2017

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Specialtrykkeriet i Viborg og Læsø Kommune