Nyt udstillingsprojekt på beddingen fra september: Tang og tekstiler

Region Nordjylland har som de første givet støtte til Læsø Kunsthals kommende udstilling med arbejdstitlen “Tang og tekstiler”, og fremhæver projektet i en pressemeddelelse.
 
I sin begrundelse for tilsagnet skriver regionen: “Projektet har sin styrke ved at sætte klima og havet i scene med brug af kunstnere og naturlige materialer fra lokalområdet, som ender op i en udstilling. Projektet bidrager på en ny måde til brug af kunst i den offentlige debat om klima, her med fokus på vandkvaliteten og genbeplantningen af ålegræs langs de danske kyster. Projektet har en realistisk økonomi, et relevant partnerskab og fokus på kunstnerisk formidling af store samfundstemaer.”
 
Med dette projekt stempler vi ind i debatten om livet i havet, og glæder os til at bidrage til den med udstillinger, oplæsninger, foredrag og debatarrangementer. Udstillingen er tænkt som en fast installation der udvikler sig over tid.
 
Ideen og de første værker er kreeret af tekstilformidler og designer Johanne Haahr Vibild, som er projektets kunstneriske leder.
 
Projektet er planlagt til at starte i september 2024, og vil efter planen kunne opleves året rundt.
Kan være et billede af 1 person og tekst, der siger "1,8 mio. til nordjysk kunst og kultur 18-06-2024 REGIONAL UDVIKLING OM REGIONEN Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling og Innovation har uddelt alt 1,8 mio. kr. fra Kulturudviklingspuljen til 23 nye projekter, der skaber spaendende og inspirerende kulturtilbud til nordjyderne. De stottede projekter er udvalgt blandt 54 ansogninger til den populaere pulje. "Tang og teteiresesuubn Vibild. tekstiler", Laeso"