Idéen om et landskab rejser videre

Læsø Kunsthals sommerudstilling, “Idéen om et landskab”, havde en universel appel. Det understreges ved at den nu rejser videre og genopstår i en ny udgave hos Galleri TESE i Aarhus.
Poster til udstillingen Idéen om et landskab II

Ny udgivelse: “Den indre torden”

Læsø Kunsthals Forlag udgav i august Steen Hagebros debutsamling, “Den indre torden”. Digtene kredser om en uforløst forelskelse der lægger sig over hele det eksistentielle rum, og nærmest vokser i et med livet selv. Gennem teksterne løber et ‘jeg’ der på samme tid både er afsondret fra og sammensmeltet med omgivelserne. Man følger en sart sansende sjæl som ser byen, menneskene i den og en kvinde som befinder sig på en helt umulig afstand, også når hun står lige foran digterjeget.

Bogen er udformet af John Ovesen og omslaget er et portræt af digteren udført af kunstneren Christian Lemmerz. Bogen sælges gennem alle boghandlere og på Vinstue 90, Gammel Kongevej 90, København. Den har hurtigt fået et publikum og det første oplag er snart udsolgt.Political Art 3.0: A possible crime

It has caught the attention of international media that the Danish governement is suggesting to punish even artistic treatment of religious symbols with prison sentences. A leading voice in the protests is the french satirical magazine, Charlie Hebdo, which was brutally attacked in January 2015. Its editor in chief, Gérard Biard, has written a manifesto against the law (link in the end of the article).

In the text Biard concludes, that the Danish government is taking side with the cruel regimes of countries like Afghanistan and Iran, where the treatment of women is both brutal and on display for entire world. Less exposed in the daily newsfeed, but just as brutal, is the treatment of women, minorities, gays and migrants in numerous OIC countries.

These topics have been dealt with in three Laesoe Art Hall exhibitions in 2019 and 2021: 

 

Den politiske kunst (Laesoe Art Hall, 2019)

WOMEN (solo exhibition with Firoozeh Bazrafkan, Laesoe Art Hall, 2021)

Political Art (group exhibition, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw, 2021 – 2022)

 

The exhibitions lead to a serie of online lectures, “Politisk kunst”, published by Alinea and available for all 10th grade pupils in Denmark. Likewise the exhibitions have been described in two books, “Balladen om den politiske kunst” (“the trouble of the political art”), 2020, and “Kulturmiddelklassens hævn” (“The revenge of the cultural middle class”), 2022, both by Laesoe Art Hall Publishing. 

The exhibitions were either ignored or attacked by most Danish media. Still the leading Danish newspaper, Berlingske Tidende, is “surprised to see the major art institutions abstain from commenting” on the new law. The newspaper is also condemning the looming “art police” under the minister of Justice, Peter Hummelgaard (the Social-Democrats). What until recently was condemned as “right wing propaganda” is now art that must be protected, according to this line of reasoning.

 

Link to the editorial in Berlingske:

https://www.berlingske.dk/ledere/nu-tromler-peter-hummelgaards-kunstpoliti-frem-og-den-danske-kunstverden

 

Gérard Biard is right in his observation that the law is taking side with the most repressive powers in the world. But the attitude behind the law has existed for a very long time, and already made life very difficult for artists and curators alike.

 

Manifesto in Danish:

https://www.altinget.dk/artikel/charlie-hebdos-chefredaktoer-med-koranforbud-bliver-danmark-allieret-med-taliban-og-irans-praestestyre

 

Article in LeMonde:

https://www.lemonde.fr/en/religions/article/2023/09/05/charlie-hebdo-denounces-proposed-danish-blasphemy-law_6124007_63.html

 

Jon Eirik Lundberg

 

Video from Warsaw: Odd Nerdrum in TV Republika

The Polish TV Republica has made a presentation of the exhibition “Odd Nerdrum – Painter of the North”, presenting the exhibition space, details in the paintings and talks by director Piotr Bernatowicz and curator Jon Eirik Lundberg from the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art.

 

Vernissage in Warsaw

The exhibition “Odd Nerdrum – Painter of the North” opened Friday August 11th at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (UCCA) in Warsaw, Poland. The exhibition received honorary patronage from the Norwegian Embassy in Warsaw and drew a great crowd of artists, journalists, political representatives and general public. Pictures by Voytek Daniel Czarnocki / UCCA

 

Artist talks (video)

 

Conversations and exhibition curated and recorded by Jon Eirik Lundberg. Music by Jon Eirik Lundberg and Håkon Lervåg.

 

 

Martin Askholm reflecting on his landscape paintings in Laesoe Art Hall

 

 

 

The Danish painter Jeppe Kruse talks about his paintings in the exhibition “The Idea of a Landscape” in Laesoe Art Hall. The recording was made in Normandy.

 

 

 

 

 

 

 

Norwegian painter Tommy Johansson talks about his works in the crossing between art books and originals, and the poetic elements in his “photo album” landscapes. The paintings are part of the exhibition “The idea of a landscape” in Laesoe Art Hall, July – September 2023.

 

Exhibition in Warsaw: Odd Nerdrum – Painter of The North (11/8 – 10/12 2023)

Odd Nerdrum has created a position in the art world which is rivaled only by the classical masters from Caravaggio and onwards. We are proud to cooperate with the gallerist Bengt Tornvall and Poland’s most important museum for contemporary art, the Ujazdowski Castle (CSW), presenting a very unique artist with a global audience. The honorary patronage of the Norwegian Embassy in Poland underscores the fact that this exhibition is an important event. With more than 30 works presented it is Odd Nerdrum’s first solo exhibition in Poland. 

 

Nyt tiltag: Undervisning for børn

 

Søndag den 25. juni åbner Læsø Børnekunstskole med lokaler i det tidligere mejeri på Mejeripladsen i Byrum. Skolen er et helårs tilbud til børn på Læsø, men i ferien gives der også undervisning til børn der kommer som gæster på øen.

Læsø Kunsthal står bag initiativet, som bliver drevet af Tamara Paliienko i samarbejde med Læsø Skole og en gruppe frivillige hjælpere. Undervisningen tager afsæt i Steinerpædagogikkens indføring i farve- og formlære, og spænder i hovedtræk over tegning, maling og arbejde i ler.

Lokalerne er indrettet så kunstnere og andre undervisere kan leje sig ind udenfor skolens undervisningstid.

Undervisningstiden udenfor højsæsonen er under planlægning.

Læsø Børnekunstskole er skabt med generøs støtte fra Læsø Kulturråd, Region Nordjylland, Spar Nord Fonden, Nordjyske Landbobank og Østifternes Fond. 


 

Forsommerudstillingen 2023

 

Plakat for Læsø Kunsthals forsommerudstilling 2023

Læsø Kunsthal åbner sæsonen med en udstilling baseret på kunsthallens egen samling. Værker af Marc Chagall, Jørgen Haugen Sørensen, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Hartmut Stockter og Erik Sparre indgår i dialogiske relationer; Jorns liv på Læsø, Kirkebys skulpturelle arbejde og den endelige forklaring på såkaldt “cancel culture” i kunstlivet har deres egne sektioner.

Udstillingen vises fra 9/6 til 4/7.

Plakat for udstillingen Ideen om et landskab

Political Art: Introduction to a story and a concept

Laesoe Art Hall made a strong claim to new fame when the exhibition “The political art” opened in June 2019. The exhibition was already under massive attack, much due to the fact that it opened only 72 hours after the general elections that year. Thus the exhibition was used as a tool of communication among political actors in the elecation campaigns. This possibly fueled the massive attention it gained.

Much of the content of the exhibition was guided by the organisation Passion For Freedom in London.

In 2021 a new version of the same concept was made into an exhibition in a collaboration between Laesoe Art Hall and The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (CSW) in Warsaw, and again with Passion For Freedom. All three partners contributed with lists of artists to present.

 

The Warsaw edition of Political Art was seen by roughly 25.000 guests, and reviewed or condemned in more than 100 articles around the world. Add to that TV and radio debates in Poland, Denmark and Sweden. The opening of the exhibition was announced in Norwegian afternoon radio, and a feature about it was printed in a newspaper in Guatemala.

In 2023 the Danish publisher Alinea introduced an educational online platform called “Political Art” for 10th-graders in the public school. The content was written by Yours Truly. Also in 2023 Laesoe Art Hall was contacted by a media corporation doing research on Political Art.

Also in 2023 work is being done to create a third version of the exhibition in a major Western city. 

“Political Art” belong to the Critical Art tradition and is often blended with or misinterpreted as ‘political communication’. We use the term to designate art arising from a suffering consciousness over issues occuring in the political domain. ‘Political communication’, on the other hand, consists of clear messages from a sender to a number of receivers.

“Political art is a form of artistic expression that intertwines with politics, social issues, and activism. It serves as a powerful tool for artists to convey their perspectives, critique societal norms, and provoke thought and dialogue about the pressing matters that shape our world. Rooted in history and continuing to evolve, political art has played a significant role in inspiring social change, challenging power structures, and amplifying marginalized voices.

Since ancient times, art has been used to communicate political messages, often reflecting the prevailing ideologies and power dynamics of the era. From ancient civilizations’ depictions of rulers and conquests to the revolutionary propaganda of the 20th century, artists have embraced their ability to shape public opinion and challenge the status quo through their creations.

Political art takes various forms, encompassing paintings, sculptures, photography, street art, performance art, and more. Artists engage with political themes by addressing issues such as human rights, social injustice, war, inequality, gender and racial discrimination, environmental concerns, and government policies. They confront viewers with thought-provoking imagery, symbolism, and narratives, aiming to evoke emotions, raise awareness, and foster critical thinking.

One of the distinctive qualities of political art is its ability to transcend boundaries and reach a diverse audience. It often employs visual metaphors, satire, or provocative aesthetics to subvert established norms and challenge the dominant narratives. By doing so, political art encourages viewers to question their assumptions, reflect on their own beliefs, and engage in broader conversations about the complex realities of our world.

In an era of global connectivity and social media, political art has gained even greater visibility and impact. Artists can now reach a wider audience instantaneously, creating art that transcends borders and resonates with people across cultures and geographies. The digital realm has also enabled new forms of artistic expression, including online activism, digital art, and interactive installations that engage viewers in immersive experiences.

Political art serves as a testament to the power of creativity, offering a unique lens through which we can examine and challenge the world around us. It invites us to question authority, imagine alternative futures, and actively participate in shaping a more just and equitable society. By blending artistry with social consciousness, political art stands as a potent force that illuminates the intersections between aesthetics, politics, and the human experience.”

Jon Eirik Lundberg and Chatgtp